• Welkom op de website van de SBC.

  De Suriname Business Coalition against HIV&AIDS opereert onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en heeft  als doelstelling  het ondersteunen van het Bedrijfsleven bij het ontwikkelen en uitvoeren van een werkplek beleid voor HIV&...

  Lees meer...

 • SBC en PANCAP: HIV Response in the Caribbean by 2015
  In aanloop tot de streefdatum voor het behalen van de Millennium doelstellingen in 2015, organiseerde de Pan Caribbean Partnership against HIV/AIDS (PANCAP), op 20 maart jl. de eendaagse consultatie workshop “Taking Action to Reduce Stigma & Discrimination…

  Lees meer...
 • Blauwdruk Alcohol- en Drugsbeleid
  Bedrijven kunnen een rol vervullen in de preventie van alcohol- en drugsgebruik. Zij hebben daar ook een daadwerkelijk belang bij. Denk aan ziekteverzuim, bedrijfsongevallen en arbeidsongeschiktheid door alcohol- en drugsgebruik. Ook kan overmatig alcohol- en drugsgebruik een negatief effect hebben op de veiligheid…

  Lees meer...

Aanmelden leden

...