2016

SBC AGAINST HIV&AIDS AND OTHER CHRONIC DISEASES HIELD VOORLICHTINGSACTIVITEIT in het kader van Nieuwe manier voor HIV Testing en Nieuwe PAHO –WHO Richtlijnen m.b.t. Behandeling van SOA’s op 21 october 2016

 

De Suriname Business Coalition against HIV&AIDS and other Chronic Diseases heeft op 21 oktober 2016 een voorlichtingsactiviteit georganiseerd voor Peer Educators (PE) van de aangesloten SBC lidbedrijven. Het doel van deze bijeenkomst was, kennis bij te brengen over de nieuwe methode van HIV testen en de groeiende antibiotica resistentie onder drie sexueel overdraagbare aandoeningen.

 

De trainer vertelde eerst over de nieuwe methode van HIV testen in Suriname. Sinds 2005 hanteren alle VCT sites de rapid testen, die middels een vingerprik afgenomen worden. Deze testen zijn vertaald en gevalideerd geworden op de Dermatologische dienst in februari 2016 en na een goede validatierapport te hebben geschreven in samenwerking met het Centraal laboratorium in Suriname, zijn deze testen goedgekeurd om ook hier in Suriname te gebruiken.

 

Deze testen kunnen ingezet worden middels speeksel, bloed, plasma en serum. Hierna zijn de VCT counselors van de verschillende testsites getraind in deze rapid testen. De onderzoeken werden voornamelijk gedaan met speeksel, om de cliënten het prikken te besparen. Mocht het zijn dat de testuitslag positief uitvalt, wordt er wat bloed afgetapt van de bovenarm en opgestuurd naar het Centraal laboratorium voor confirmatie.

 

De WHO heeft vastgesteld dat er onder drie SOA’s met name Syphillis, Gonorrhea en Chlamydia een groeiende anitibiotica resistentie heerst, een groot gezondheidsprobleem, dat zulks kan leiden tot de dood. De gevolgen die kunnen ontstaan voor vrouwen die zich niet laten behandelen op de juiste manier zijn: eileiderontsteking, buitenbaarmoederlijke zwangerschap, miskraam, onvruchtbaarheid ( mannen/ vrouwen), verhoogd de kans op een HIV infectie en tenzij een zwangere onbehandeld blijft, verhoogd het de kans op een doodgeboren of pasgeboren baby die sterft. Vandaar dat de WHO nieuwe aanbevelingen heeft gedaan op basis van de laatste beschikbare gegevens. Er zijn nieuwe voorgeschreven richtlijnen die in mei 2016 in de “World Health Assembly” zijn bekrachtigd. Deze zijn aanbevolen in het rapport van de “Global Health Sector for Sexually Transmitted Infections ( 2016-2021)”.

 

De SBC heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt, om een evaluatie te houden, om te weten welke activiteiten de Peer Educators hebben georganiseerd in hun bedrijf de afgelopen periode met betrekking tot hetgeen ze geleerd hebben tijdens de training als Peer Educator, welke per bedrijf is besproken en waarbij overige instructies en adviezen zijn verstrekt.

 

BCC Strategie en Programma Ontwikkeling

 

Behaviour Change Communicatie (BCC), communicatie voor gedragsverandering, is een belangrijk onderdeel van het SBC gezondheidsprogramma voor de werkvloer.

Aan deze workshop namen in total 24 personen van 4 lidbedrijven deel, namelijk van de Suriname Airways N.V., Fernandes Concern en Fernandes Bottling N.V. Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. en Grassalco N.V.

 

De doelen van de workshop waren als volgt geformuleerd:
Algemeen doel: Een BCC Strategie en Programma voor de werkvloer ontwikkeld hebben volgens de richtlijnen van het ILO/FHI principe.

Specifiek doel:

Participanten hebben/kunnen:

  • Inzicht in de stappen van gedragsverandering
  • In groepsverband een BCC strategie en programma ontwikkelen
  • Factoren die invloed uitoefenen op gedragsverandering identificeren en strategieen ontwikkelen om daarmee om te gaan
  • Het belang van en methoden voor monitoring en evaluatie beargumenteren en toepassen
  • BCC kanalen, methoden en materialen onderbouwd selecteren en evalueren

 

Het model dat gehanteerd wordt voor het ontwikkelen van een BCC strategie en programma voor de werkvloer, is het model dat door de ILO/FHI ontwikkeld is en voorgesteld wordt voor toepassing in het kader van werkvloer programma’s.

 

Proces:
Voor aanvang van de workshop, werd aan mevr. S. Dankerlui van Staatsolie de gelegenheid gegeven verslag te doen van een workshop die ze bezocht had in Geneve, betreffende het SOLVE model, een model en methode voor het beschrijven, begrijpen en aanpakken van een verschillende zaken die invloed uitoefenen op de gezondheid van werknemers en de relatie daartussen.

 

Voor aanvang van de workshop werd een pre-test afgenomen. Dezelfde test werd aan het eind van de workshop weer afgenomen, zodat de deelnemers ook op die manier hun toename aan kennis over de behandelde onderwerpen konden vaststellen.

 

Na overeenstemming over de doelen van de workshop, werd gestart met inleidende presentaties over

  • Sociale en Gedragsaspecten van gezondheid. Tijdens deze presentatie werden een aantal modellen/ theorieen over gedragsverandering in het kader van gezondheidsgedrag besproken.
  • Identificeren van gedragsdoelen en gedragscommunicatie doelen.
  • Andere elementen van de in te vullen matrix, namelijk boodschappen, voordelen van en barrieres voor gedragsverandering, BCC boodschappen en communicatiekanalen.

 

De deelnemers hebben in hun bedrijfsgroepen gewerkt aan het invullen van de BCC strategie matrix, waarin alle hierboven genoemde elementen verwerkt moeten worden om zodoende de bedrijfsstrategie te ontwikkelen.

 

Aan het begin van dag 2 werden 2 bedrijven in de gelegenheid gesteld om hun producten te presenteren en feedback te krijgen van de overige deelnemers.

 

Na de presentaties werd door de trainer de presentatie over Monitoring en Evaluatie van programma’s gehouden. De deelnemers kregen daarna de gelegenheid hun bedrijfsstrategiematrix te finaliseren met de monitoring en evaluatie elementen. Hierna werd er nog 1 bedrijf in de gelegenheid gesteld hun product te presenteren, waarbij de deelnemers opnieuw de gelegenheid kregen feedback te geven en hun begrip en de toepassing van de elementen monitoring en evaluatie te verdiepen.

 

Het laatste gedeelte van de workshop werd besteed aan het aanpassen/verbeteren van de strategie matrix en het invullen van het bedrijfsprogramma. Ook voor dit programma was er een matrix ontwikkeld die voor de deelnemers beschikbaar was.

 

Het programma was richtinggevend voor de activiteiten voor de rest van het jaar 2016.