Beleidsontwikkeling en programmering

(Zie checklist in BIJLAGE IV)

Een succesvol HIV/AIDS beleid en programma vergt samenwerking en vertrouwen tussen werkgevers en werknemers. Mogelijkheden om zich te verzekeren van een efficiente verwezenlijking van het bedrijfsbeleid inzake HIV/AIDS, afhankelijk van de organisatie kan voor de aanpak in Bijlage IV in zijn totaal of delen daarvan worden gekozen worden.