Home

Welkom op de website van de SBC.

De Suriname Business Coalition against HIV&AIDS opereert onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en heeft  als doelstelling  het ondersteunen van het Bedrijfsleven bij het ontwikkelen en uitvoeren van een werkplek beleid voor HIV&AIDS.

De Business Coalition werkt hierbij nauw samen met andere organisaties en de overheid op het gebied van HIV&AIDS.  Hiervoor werd in Januari 2008 door de VSB een Project Coordinator aangetrokken.


De Business Coalition bestaat uit een groep van elf (11) deelnemende bedrijven met de volgende activiteiten :

  • het uitwisselen van informatie
  • het uitwisselen van Best Practices
  • het ontwikkelen van richtlijnen voor een werkplekbeleid
  • het ondersteunen van ondernemingen buiten de Coalition  m.n. de MKB’s
  • platform voor samenwerking met de overheid, vakbeweging en NGO’s.


De elf (11) deelnemende bedrijven zijn C. Kersten&Co NV; N.V. Energie Bedrijven Suriname; Fernandes Group N.V.; Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.; Surinaamse Brouwerij N.V.; Suriname Alcoholic Beverages N.V.; Suralco LLC; Telesur N.V.; Surinaamse Waterleiding Maatschappij N.V.; Surinam Airways N.V.; IAMGOLD-Rosebel Goldmines N.V.

Gedurende de periode 2005- 2008 heeft ook de N.V. Billiton Maatschappij Suriname als lid  geparticipeerd.

Vanuit de project- coordinatie wordt ondersteuning gegeven aan de ontwikkeling van een werkplekbeleid bij individuele bedrijven. Begin 2009 werd gestart met het uitvoeren van een Baseline survey in alle lidbedrijven. ( de Kennis, Attitude, Practices en Behaviour (KAPB) Survey). Ondersteuning  aan beleidsontwikkeling binnen de bedrijven biedt ook de HIV&AIDS Wegwijzer voor de werkplek, gebaseerd op de ILO Code of  Practices HIV& AIDS en het HIV& AIDS Workplace model opgesteld door de Caribbean Tripartite Council. De Coalition ondersteunt het nationaal Strategisch Plan van de overheid voor de bestrijding van HIV&AIDS.

De Suriname Business Coalition is lid van de Pan Caribbean Partnership (PANCAP) en participeert ook in deze, in de Steering Committee.

De Suriname Business Coalition is ook lid van  de Global Business Council, het wereldforum voor Business Coalitions against HIV&AIDS.

De Nederlandse Ambassade heeft gedurende de periode 2005-2010 de Business Coalition gedeeltelijk ondersteund door projecten partieel te financieren.
Lidbedrijven hebben steeds een eigen bijdrage gedaan in de financiering van de activiteiten. Voor de uitvoering van het verder traject van activiteiten wordt uitgekeken naar meer donoren.