Confidentialiteit

(Zie Bijlage IX)

In het te ontwikkelen beleid zal uitgewerkt dienen te worden hoe om te gaan met de vertrouwelijke medische informatie van medewerkers