Erkenning van HIV/AIDS als een werkplek issue

Het is van groot belang datbij de start van de beleidsontwikkeling een Risk-assessment onderdeel is van de aanpak.

Dit assessment dient gericht te zijn op:

  • het bepalen van de doelgroepen binnen de organisatie (organisatie-gericht)
  • door middel van focus groepsdiscussies /KABP dienen de uitgangspunten te worden gedefinieerd.


Dit leidt tot antwoord op de vraag: Waar staan wij als organisatie, welke risico-segmenten zijn er te onderscheiden en waar dient het beleid op te zijn gericht.

HIV/AIDS is een werkplek aangelegenheid en zal moeten worden behandeld als elke andere ernstige aandoening. Dit is niet alleen van belang omdat HIV/AIDS een bedreiging vormt voor de eigen organisatie, maar omdat de organisatie, als onderdeel van de gemeenschap een verantwoordelijkheid heeft in de strijd tegen het verder ontwikkelen van de negatieve effecten van de epidemie in de samenleving.

Een HIV/AIDS werkplek beleidsplan dient dan ook aan te vangen met de vaststelling van het organisatie standpunt, waarin aangegeven wordt waarom HIV/AIDS als een voor de organisatie belangrijke werkplek aangelegenheid wordt gezien.

Het beleid van uw organisatie moet uitvoerig zijn en moet op het standpunt van de organisatie inzake HIV/AIDS en STI's wijzen. Het beleid moet alle werknemers, potentiële werknemers en alle werkplaatssituaties en arbeidscontracten dekken. Bovendien zou het beleid alle werknemers, potentiele werknemers en alle werkplaatssituaties en arbeidscontracten moeten dekken.