Gender en HIV / AIDS

HIV en AIDS hebben een verschillend effect op vrouwen en mannen ten aanzien van hun kwetsbaarheid. Er zijn biologische factoren die vrouwen kwetsbaarder maken voor besmetting dan mannen en de structurele ongelijkheden in de status van vrouwen maakt het harder voor hen om maatregelen te treffen om besmetting te verhinderen. Dit gegeven intensifeert ook het effect van AIDS op hen.

  • Vele vrouwen ervaren seksuele en economische ondergeschiktheid in hun huwelijken of verhoudingen, en zijn daardoor niet in staat te onderhandelen over veilige sex of om onveilige sex te weigeren.
  • Door de machtsonevenwichtigheid op vele werkplekken zien vrouwen zich eerder bloot gesteld aan de dreiging van ongewenste intimiteiten, dan mannen.
  • Armoede is een wereldwijd erkende factor die bijdraagt aan de kwetsbaarheid van AIDS. Vrouwen maken de meerderheid uit van de armen in de wereld; in armoede crises, zal het eerder een meisje zijn dat van school gehaald wordt of verkocht om gedwongen werk te verrichten of als sex werker wordt ingezet
  • De toegang van vrouwen tot informatie over preventie wordt in vele gevallen belemmerd door analfabetisme, een situatie waar wereldwijd meer vrouwen dan mannen zich in bevinden - in sommige landen zelfs tweemaal zoveel.
  • De last van het verzorgen van door HIV-besmette buurt- en familieleden valt vaker op vrouwen en meisjes, met als gevolg stijgende werkbelasting en verminderende inkomen-producerende en scholings- mogelijkheden.
  • Onderzoeken tonen aan dat vrouwen kwetsbaarder zijn dan mannen voor sociale stigma´s en uitsluiting ten gevolge van besmetting van AIDS, waarbij zij de kans lopen op verlating en/of uitstoting.
  • Door de aard van het werk dat de vrouwen, al dan niet betaald verrichten lopen zij een groter risico indien zij besnet worden, aangezien de vrouwen veelal in de informele sector werkzaam zijn, waar zij vaak geen recht hebben op sociale voorzieningen.


Afkomstig uit: Omgaan met HIV en AIDS op de werkplek- ILO rapportage.