Gender gelijkwaardigheid

(Bijlagen VI en VII)

De consequenties van de gender verschillen in relatie tot HIV/AIDS dienen duidelijk te worden onderkend.
Vrouwen hebben meer kansen dan mannen nadelen te ondervinden van de ontwikkelingen rond de ontwikkeling van HIV/AIDS infecties.
Dit op basis van biologische, sociaal-culturele en economische oorzaken. Hoe groter de gender ongelijke kansen binnen de samenleving en hoe lager de positie van vrouwen, des te negatiever zijn de consequenties voor de positie van vrouwen

Vandaar dat binnen de beleidsontwikkeling rond HIV en AIDS binnen bedrijven hieraan aandacht besteed dient te worden.
Er bestaat de mogelijkheid om programma's te (laten) ontwikkelen die specifiek op de behoeften van beide geslachten worden ontwikkeld ten einde te garanderen dat zowel mannen als vrouwen op adquate wijze worden geinformeerd over rechten en verantwoordelijkheden in de bestrijding van HIV en AIDS.