Gender op de werkplek

Hoe beïnvloedt Gender de arbeidsplek en welke actie kan op de werkplek worden ondernomen om gelijkwaardigheid en behandeling van vrouwen in de bestrijding van HIV en AIDS te bevorderen?

Aspecten van ongelijkwaardigheid

De ongelijkwaardige status van vrouwen in de maatschappij en het feit dat zij in vergelijking tot mannen minder inkomen-producerende mogelijkheden hebben maken hen kwetsbaar ten aanzien van de economische consequenties van HIV en AIDS.

Relatief gezien zijn vrouwen vaak eerder in de informele sector, in onderhouds dienst, of in de minder betaalde banen in de formele sector zijn.
Dit betekent een laag inkomen voor de meesten en weinig sociale of economische veiligheid, in termen van mogelijkheden tot sparen, het hebben van verzekering of andere sociale zekerheids voorzieningen.

De arbeidsmarkt is in vele opzichten ongelijkwaardig verdeeld. Vergeleken bij mannen zien vrouwen zich nog steeds geplaatst voor:

  • Geweld tegen vrouwen op het werk
  • De vrouwen bevinden zich vaak in posities van zwakheid en afhankelijkheid op het werk. Deze situatie kan gemakkelijk tot ongewenste intimiteiten leiden.
  • Het kan zeer moeilijk zijn om „neen" aan de werkgever of de verhuurder, of aan de ambtenaar die u een vergunning kan ontzeggen, aan de vrachtwagenbestuurder die kan weigeren om uw goederen te vervoeren, of aan de politieagent te zeggen..