Mogelijke beleidsstandpunten rond Confidentialiteit
  • Het bedrijf zal een medewerker sollicitanten of kandidaten niet dwingen om zijn of haar HIV AIDS status of dat van een andere persoon te onthullen. Het gezondheidsvoorschrift van een individu is privé en vertrouwelijk . Deze informatie kan slechts na schriftelijke toestemming van de medewerker worden onthuld, die daarbij aan wie de informatie kan worden gegeven zal aanwijzen. In gevallen waarbij een medewerker zijn / haar HIV status aan de leiding onthult, zal deze er toe zien dat de identiteit van die medewerker geheim blijft.
  • HIV/AIDS- gerelateerde informatie van medewerkers zal strict confidentieel gehouden worden en alleen vastgelegd in medische dossiers bij de verantwoordelijke (bedrijfs)arts
  • De toegang tot die informatie zal uitsluiten toegestaan zijn tot de medicine en de informatie mag alleen bekend gemaakt worden met de schriftelijke toestemming van het betrokken personeelslid