Mogelijke beleidsstandpunten voor een gezonde werk omgeving
  • Bij de ontwikkeling van het bedrijfsbeleid zal aandacht dienen te worden besteed aan het waar nodig op toepasselijke wijze inspelen op mogelijk veranderende gezondheidstoestand van medewerkers door redelijke aanpassingen op de werkplek te creeren.
  • De werknemers besmet met HIV AIDS moeten kunnen blijven werken zolang zij hun plichten veilig en overeenkomstig de toegelaten prestatiesnormen uitvoeren.
  • Indien een met HIV AIDS besmette medewerker aanpassingen verlangt vanwege zijn/haar medische conditie vereist zulks een schriftelijk medische verklaring dat hij/zij volgens dit advies kan werken en in aanmerking komt voor redelijke accommodatie ten einde te werkgesteld te blijven.
  • Het bedrijf verplicht zich te voorzien in een veilige werkplek voor haar medewerkers, voor geinfecteerde en niet-geinfecteerden.
  • In overeenstemming met deze verplichting, zal het bedrijf ervoor zorgen dat alle noodzakelijke gezondheids- en de veiligheidssystemen en praktijken in acht worden genomen ten einde medewerkers te beschermen tegen onacceptabele blootstelling tegen al hetgeen tegen hen een bedreiging voor hun gezondheid en veiligheid op hun werkplek.
  • Het bedrijf zal dienen te voorzien in toepasselijke beschermende middelen en eerste hulp verlenen aan medewerkers bij de uitvoering van taken.
  • Het bedrijf zal voorzien in universele voorzorgsmaatregelen teneinde te verzekeren dat medewerkers geïnformeerd zijn over de procedures die moeten worden gevolgd in geval van een bedrijfsincident.
  • Het bedrijf zal verwijzingen voor counseling, vaststellingen en medische behandeling faciliteren, voor medewerkers die aan het risico van HIV besmetting op de werkplaats of elders worden blootgesteld.
  • Medewerkers zullen gedurende redelijke tijd worden vrijgemaakt voor counseling na blootstelling op de werkplek of elders.
  • Medewerkers die daarvoor in aanmerking komen kunnen gebruik maken van aangepaste werktijden, speciale uitrusting voor de uitoefening van de werkzaamheden, gelegenheid voor tussentijdse rust momenten, ruimte voor gebruik van medicamenten, verlof voor doktersbezoek, mogelijkheid voor part-time werk overeenkomsten etc.