Mogelijke maatregelen ter voorkoming van Stigmatisering en Discriminatie
  • Voorlichtings- en Trainings en Bewustwordings programma's
  • De instelling of aanstelling van vertrouwenspersonen of instanties
  • Ingegaan zal moeten worden op de behoefte aan bescherming van hen die onder HIV AIDS te lijden hebben en gediscrimneerd en gestigmatiseerd worden.
  • Waarborgen kunnen worden opgenomen dat tewerkstellings mogelijkheden, de status, promotie, zekerheid en training van eventuele HIV AIDS geinfecteerden niet zullen beïnvloeden
  • Werkgevers kunnen procedures ontwikkelen die gebruikt kunnen worden door medewerkers en hun vertegenwoordigersin situaties dat werk gerelateerde situaties leiden tot leed op het gebied van HIV AIDS.
  • Deze procedures zullen exact moeten specificeren onder welke omstandigheden disciplinaire stappen ondernomen kunnen worden tegen de werkgever, die discrimineert op grond van mogelijke HIV infectie of die anderszins handelt in strijd met de vastgestelde richtlijnen van het HIV AIDS-beleid.