Basis principe: Non-discriminatie

Stigmatisering en discriminatie

Vanuit het principe van "decent work" en met respect voor de mens en de daaruit voortvloeiende rechten voor mogelijk met HIV/AIDS geinfecteerden zal een anti-discriminatie beleid dienen te worden gehanteerd.

De mensen met HIV en AIDS kunnen niet in de werkplaats worden onderscheiden. Oneerlijk onderscheid (discriminatie) op basis van een eventueel (mogelijke) HIV status dient ten alle tijde te worden tegengegaan.

In beleidsplannen dienen maatregelen opgenomen te worden waarbij duidelijk wordt dat stigmatisering en discriminatie tegen HIV/AIDS besmette personen niet getolereerd wordt.