Doelstellingen

Algemene doelstelling
Het overkoepelend doel van dit gezamenlijk project is het vergroten van de bewustwording, technische capaciteiten en het institutioneel vermogen van deelnemende bedrijven ten einde de ontwikkeling van effectieve implementatie van werkplek beleid en programma’s die preventie en verdere verspreiding van HIV beogen. Verder het  verzachten van de negatieve invloeden van AIDS op de sociale en economische ontwikkeling.   

Directe doelstellingen

  • het vergroten van de capaciteit van bedrijven en geassocieerde organisaties in de samenleving;
  • het ontwerpen en implementeren van bevattelijke werkplekbeleid - en programma’s voor de preventie, zorg en de bescherming van rechten.


Het bereiken van de directe doelstelling berust op twee sleutel elementen:
a.Samenwerking tussen de bedrijven ten einde zich er van te verzekeren dat bedrijfsreglement en beleidsraamwerk werkplekprogramma’s en de bescherming van arbeidsrechten bevorderen.
b.Samenwerking tussen de bedrijven ten einde duurzame en effectieve preventie en - zorgprogramma’s op de werkplek en in de samenleving te realiseren.
Specifiek wordt beoogd:

  1. voorzien van training en voorlichtingsdiensten voor wat betreft het beleid op de werkplek
  2. de insluiting van werkplekbeleid - en programma’s in het nationaal strategisch plan vergemakkelijken.
  3. het identificeren van “good practices” in werkplek beleid en initiatieven.