Geschiedenis

In 2005 stelde president Ronald Venetiaan de aids-problematiek in Suriname aan de orde in zijn jaarrede. In het strategisch plan van de overheid werd vooral de private sector opgeroepen een aandeel te leveren in de preventie van HIV/AIDS. Het bleek dat binnen de private sector nog nauwelijks een hiv/aids-beleid voor de werkvloer is ontwikkeld.

Daarom nam de Nederlandse Ambassade het initiatief voor de Business Coalition. Het idee kwam uit Afrika. In veel Afrikaanse landen worden bedrijven betrokken bij de preventie van hiv/aids.

Acht grote bedrijven werden benaderd. Allen stonden positief tegenover het idee. Het initiatief werd ondersteund door de ministeries van ATM en Volksgezondheid en de vakbond. De VSB speelt een coördinerende rol. De Nederlandse Ambassade is faciliterend door deskundigheid en financiën beschikbaar te stellen voor de komende drie jaar. Daarna moet het bedrijfsleven het verder zelf doen, zowel inhoudelijk als financieel.