Missie en Visie

Missie van de Suriname Business Coalition
De Suriname Business Coalition committeert zich om door middel van structurele werkplekprogramma’s de preventie van HIV Aids te bevorderen en de effecten van HIV AIDS op de werkplek te minimaliseren. Daarnaast zal de Business Coalition de strategische samenwerking van het Surinaams Bedrijfsleven met andere relevante organisaties en de overheid op het gebied van HIV/AIDS trachten te versterken.

Visie van de Suriname Business Coalition
De deelnemende bedrijven aan de Surinaamse Business Coalition:

  • Hebben een HIV&AIDS beleid ontwikkeld en geimplementeerd;
  • Voeren werkplek programma’s uit volgens internationale criteria;
  • Gaan stigma & discriminatie tegen (voeren een anti discriminatie beleid) op het  gebied van HIV&AIDS;
  • Waarborgen de confidentialiteit van hun medewerkers