Preventie

HIV infectie is te voorkomen. Preventie van overdracht kan bereikt worden door: verschillende strategieen passend binnen de economische, sociale en culturele context waarbinnen het bedrijf zich beweegt.

Preventie heeft te maken met gedragsverandering, kennis bevordering, behandeling van (mogelijk) geinfecteerdenen het creeren van een niet discriminerende omgeving. Het is aan de sociale partners om gezamenlijk preventie te promoten in relatie tot gedragsverandering door het verstrekken van informatie en training en door het onder de aandacht brengen van sociaal economische factoren die een rol spelen in de bestrijding van HIV/AIDS.

Binnen het werkplekbeleid en de daaruit voortvloeiende programmering dient dit tot uiting te komen.