Stappenplan

STAP 1 Erkenning van HIV/AIDS als aandachtspunt voor het bedrijf (3.1)

Risk-assessment

 • KABP
 • Focusgroepen
 • Discussie
 • Informatie vergaren


STAP 2 Vastlegging organisatie standpunt

Beleid ontwikkelen met als aandachtspunten:

 • Stigmatisering en discriminatie
 • Gender gelijkwaardigheid
 • Gezonde werkomgeving
 • De Sociale Dialoog
 • Screening
 • Confidentialiteit
 • Beeindiging van tewerkstelling
 • Preventie
 • Counseling, grieven en disciplinaire procedures
 • Zorg en Ondersteuning
 • Overplaatsing naar het buitenland en vaccinaties
 • Training / Voorlichting


STAP 3 Procedure rond Beleidsontwikkeling (zie Bijlage IV)


Aanstellen van een HIV/AIDS programmacoördinator of –commissie

 • De HIV/AIDS monitoring persoon / commissie formuleert een advies
 • Het advies (Ontwerpbeleid) wordt met het management besproken en aangepast en goedgekeurd
 • Beleid wordt geimplementeerd en werkplekprogramma worden ontwikkeld
 • Informatie en Communicatietraject wordt ontwikkeld
 • Het beleid en uitvoering van werkplekprogramma wordt op frequente wijze geevalueerd voor herziening en/of aangescherping


STAP 4 Monitoring en Bijstelling

Het beleid wordt regelmatig herzien en aangescherpt en door middel van informatieverstrekking worden de medewekers en leidinggevenden regelmatig voorzien van eventuele nieuwe informatie over de epidemie en behandeling voor HIV en AIDS.