Training / voorlichting

Het bedrijf zal voorlichting en en training aan medewerkers over deze ziekte verzorgen; hierbij zijn inbegrepen methodes van overdracht evenals vormen van gedrags verandering die worden vereist om besmetting met deze ziekte en andere seksueel of door bloed overdraagbare ziekten en infecties te voorkomen. Voor het ontwikkelen van dit programma zal het bedrijf een onderzoek instellen teneinde basisinformatie over het kennisniveau, de gedragingen van medewerkers onderling evenals regelmatige risico beoordelings studies analyses doen. Deze zullen worden uitgevoerd in overleg en met goedkeuring van medewerkers en hun vertegenwoordiging en onder voorwaarden van volledige confidentialiteit.

Het bedrijf zal een uitgebreid voorlichting en een trainingsprogramma voor alle medewerkers ontwikkelen welke zal worden uitgevoerd in samenwerking met de gemengde veiligheid, gezondheids en HIV/AIDS commissie. Het programma zal medewerkers informeren over de besmetting, overdracht en preventie van HIV en AIDS en daaraan gerelateerde overdraagbare ziekten; bevordering van veilige sex en risicoverminderingsmaatregelen in relatie tot seksueel overdraagbare ziekten; faciliteiten voor HIV/AIDS testen en counseling; zorg, ondersteuning en rechten van mdewerkers die met HIV en AIDS zijn besmet.

Sleutelfiguren binnen de organisatie zullen worden opgeleid tot trainers en counsellers teneinde de oorzaken van HIV/AIDS tegen te gaan. Het bedrijf zal medewerkers gedurende redelijke tijd vrijmaken voor participatie in HIV/AIDS voorlichting en trainings activiteiten activiteiten. Daarnaast zal literatuur betreffende HIV/AIDS beschikbaar gemaakt worden ten behoeve van alle medewerkers op belangrijke plaatsen binnen het bedrijf.