2009

Knowlegde, Attitude, Practices and Behaviour Survey ( afgek. KAPB Survey)
Aan het begin van 2009 werd een aanvang gemaakt  met bovengenoemde survey. Met toestemming van de ILO office in Port of Spain werd er questionnaire vertaald en gebruikt om de survey in de bedrijven te doen, waarvoor er consultants werden aangetrokken. Elk bedrijf heeft een KAPB Survey rapport ontvangen, waarin Conclusies en Aanbevelingen zijn gegeven, en welke gepresenteerd is aan de Directies  van de lid bedrijven en na goedkeuring een final rapport is overhandigd