2012

SBC krijgt ondersteuning uit het VS pepfar small grants program


In januari 2012  werden de Guidelines ontvangen van de Amerikaanse Ambassade om de Suriname Business Coalition against HIV&AIDS in de gelegenheid te stellen te participeren in het US President  Emergency Plan For AIDS Reliefs (PEPFAR) Small Grants Program. SBC heeft in Februari 2012 een Project Proposal ter goedkeuring ingediend bij de Amerikaanse Ambassade en op 3 Mei 2012 werd de memorandum of Understanding ondertekend tussen de Ambassadeur van de United States of America John Nay en de heer Ing. Rene van Essen, directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, waar SBC een werkarm van is.  Een vijftal SBC lidbedrijven  w.o. Surinam Airways NV, IAMGOLD- Rosebel Goldmines NV, NV Energiebedrijven Suriname, Fernandes Group of Companies N.V. en Suriname Alcoholic Beverages N.V. hebben besloten deel te nemen in dit project. Het is een Community based project en wordt volledig uitgevoerd door gecertificeerde SBC Peer Educators.

PARAMARIBO-Op de Amerikaanse ambassade in Paramaribo heeft vandaag de ondertekeningsceremonie plaatsgevonden voor projecten in het kader van het Pepfar Small Grants Program. Enkele organisaties hebben subsidie van in totaal ruim 25.000 US dollar ontvangen om kleine projecten uit te voeren.


Het gaat om de Foundation for Education and Information, de Suriname Business Coalition against HIV & Aids, en de Stichting Leven en Gezondheid. Ambassadeur Nay heeft de subsidie-overeenkomsten ondertekend met vertegenwoordigers van elk van de organisaties: Serena Holland van de Foundation for Education and Information, Giovanni Manhoef van Stichting Leven en Gezondheid en Rene van Essen van de Suriname Business Coalition against HIV en Aids.


De ontvangers zullen het geld aanwenden voor moeilijk te bereiken en kwetsbare bevolkingsgroepen. Het geld zal ook besteed om het bewustzijn te vergroten en stigmatisering en andere vormen van discriminatie tegen mensen die leven met hiv en aids tegen te gaan. Ook zullen de ontvangers van het subsidiegeld via workshops, trainingen en andere evenementen een gezonde levensstijl promoten. Elke organisatie kent een unieke doelgroep en aanpak. De creativiteit die bij de verschillende projecten aan de dag zal worden gelegd varieert van het gebruik van ‘peer educators’ op de werkplek tot allerlei manieren om de boodschap te verspreiden over hoe een hiv-infectie te voorkomen.


Dr. Firoz Abdoel Wahid van het ministerie van Volksgezondheid feliciteerde de ontvangers met hun financiering. Hij zei uit te kijken naar samenwerking tussen de organisaties en het Nationaal Aidsprogramma (NAP). De Amerikaanse ambassade zegt in een persbericht er trots op te zijn met Suriname samen te werken in de strijd tegen de aidspandemie. De ambassadeur sprak zijn waardering uit aan het adres van het ministerie van Volksgezondheid en het NAP voor de bijdrage die zij onder meer via bewustmakingsprogramma’s leveren in het voorkomen van hiv.

 

Op 4 mei jl. werd in een werksessie met de werkgroep  het tijd/werkschema van de te ondernemen acties gedurende de looptijd van 7 maanden voor de uitvoering van dit project, vastgelegd.

7-11 mei
Voorontwerpen voor educatief- en promotie materiaal. De banner, die gedurende 7 maanden zal hangen in de participerende bedrijven, wordt gefinaliseerd en ontwerpen voor overig promotie materiaal zullen worden aangeleverd.

08 juni
De officiële launch van het project voor het groter publiek, waarbij de Minister van Volksgezondheid, de VS Ambassadeur, de CEO’s van de SBC lidbedrijven, het NAP, de SBC Board, de projectverantwoordelijken per bedrijf en de Peer Educators werkgroep, tot de genodigden zullen behoren. Het ontwikkelde promotiemateriaal zal getoond worden.

juni/juli/augustus
Elk van de bedrijven zal bijeenkomsten organiseren voor bewustwording en educatie in hun bedrijf  waarbij overige SBC lidbedrijven ook zullen worden uitgenodigd.

31 augustus en 01 september
Mini Health Fair in Nickerie

21-22 september
Mini Health Fair in Borwnsweg - Brokopondo

 

Launch SBC pepfar small grants program

Op 11 Juni 2012 vond in de Suralco Corner House aan de Waterkant  de Launch van dit PEPFAR project plaats. Tijdens deze Launch werd promotie materiaal ,waar onder zelf ontworpen T-shirts, banners. flyers, folders, posters tentoongesteld.

 

Op 11 juni jl. vond in het Suralco Corner House de officiële launch plaats van het 2012 US PEPFAR Small Grants Program van de Suriname Business Coalition against HIV&AIDS.


De overeenkomst voor dit project werd op 3 mei jl. ondertekend door V.S. Ambassadeur John Nay en V.S.B. Directeur René van Essen. Binnen dit project voeren 5 SBC lidbedrijven – EBS, SAB, SLM, FERNANDES GROUP en IAMGOLD – als één groep een collectief actieplan uit voor bewustwording en educatie van de werknemers binnen de bedrijven en in gemeenschappen. Ook worden twee Mini Health Fairs georgani-seerd, in Nickerie en Brokopondo.


In de weken voorafgaande aan de launch zijn de bedrijven en de programmacoördinator, Rita Bechoe, actief bezig geweest met het ontwerpen van een collectieve slogan, poster, een banner en T-shirts. Dit voorlichtingsmateriaal werd op de launch getoond.


Zowel Ambassadeur John Nay als VSB voorzitter Ferdinand Welzijn, gaven in hun openingsspeech aan dat wereldwijd grote vorderingen zijn gemaakt in de strijd tegen HIV & AIDS maar dat nog veel moet worden gedaan. Het uitvoeren van HIV&AIDS werkplek beleid levert een grote bijdrage aan de bewustwording van werknemers en het wegnemen van angst, stigmatisering en discrimi-natie op de werkvloer. Ook benadrukten zij dat als werk-nemers hun volle aandacht kunnen geven aan hun werk, dit de arbeidsproductiviteit ten goede komt.

 

In de periode Juli en Augustus houdt elk bedrijf een Awareness Raising & Educational Session in het bedrijf, op een manier welke zij zelf verkiezen.

Na de Launch van het VSB-PEPFAR Small Grants Program op 12 juni, startte de deelnemende bedrijven - IAMGOLD-RosebelGoldmines, de Suriname Alcoholic Beverages NV, Fernandes Group NV, N.V. Energie-bedrijven Suriname en Suriname Airways NV – met de verdere voorbereidingen om de verschillende activiteiten uit te voeren.


Op 1 juli organiseerde de Peer Educators van IAMGOLD-Rosebel Goldmines de eerste activiteit voor het personeel met een evenement waarin het voorlichtingsmateriaal, zoals truitjes en flyers, werd getoond en gedistribueerd en de groep ‘Wan Denki’ een toneelstuk opvoerde met als thema ‘Stigma en Discriminatie’.


De N.V. Energie Bedrijven bereidt onder meer de 2-daagse Mini Health Fair te Wageningen/Nickerie voor die gezamenlijk met IAMGOLD-Rosebel Goldmines op 30 en 31 augustus gehouden zal worden.

 

In de maanden Augustus en September  zullen er twee (2) Mini Health Fairs worden gehouden in Nieuw Nickerie , waar NV. EBS de Lead heeft en te Brownsweg, Brokopondo, alwaar IAMGOLD de Lead heeft.  In collectief verband leveren alle overige deelnemende lidbedrijven hun bijdrage.

Het project heeft een looptijd van 6 maanden en wel 01 april tot en met 30 september 2012.

Inmiddels is SBC aangevangen met de voortzetting van haar eigen projectplanning over de periode juli tot en met december 2012 en januari tot en met december 2013.

Sedert Februari 2011, vindt financiering van dit project deels plaats middels contributie door SBC lidbedrijven  en deels door VSB en donorfinanciering, voor zover die ter beschikking is.