Mogelijke beleidsstandpunten rond Screening
  • Met HIV/ AIDS besmette personen zullen in de gelegenheid worden gesteld te werken zolang zij daartoe in staat zijn en overeenkomstig de bedrijfsnormen arbeids prestaties kunnen verrichten. Indien de besmette medewerker er niet in slaagt om aanvaardbare normen van prestaties te handhaven als gevolg van zijn/haar ziekte en er geen geschikte arrangement binnen het bedrijf bedrijf kan worden gemaakt, zal de manager of de supervisor het probleem overeenkomstig de normale procedure van het bedrijf aangaande ziekte of gezondheid oplossen.
  • Zolang medewerkers die onder invloed van HIIV/AIDS leven in staat zijn acceptabele prestatienormen te handhaven en hun medische conditie aangeeft dat hun toestand geen bedreiging voor anderen vormt, zal ons bedrijf waar nodig en mogelijk medewerkers redelijke accommodatie aanbieden.