Gebruik

Deze Wegwijzer is bedoeld voor het ontwikkelen van werkplek beleid en programma´s binnen de private sector in Suriname en heeft tot doel binnen de context van de sociale dialoog het promoten van de beste werkwijze aangaande HIV/AIDS werkplek beleid.

HIV/AIDS beleid en programmering is maatwerk. Elke organisatie dient op basis van de eigen omstandigheden het beleid te ontwikkelen dat past bij de organisatie en het meest effectief zal zijn.

De HIV Wegwijzer voor de werkplek gaat in op de binnen beleidsontwikkeling te bestrijken aandachtsgebieden en mogelijke formulering van beleid en werk-plekprogramma´s. Uit de combinatie van kennis over de situatie binnen de eigen organisatie en de in deze Wegwijzer voorkomende praktijk voorbeelden "best practice formuleringen" zal elk bedrijf in staat zijn een eigen HIV/AIDS beleid met bijbehorende werkplek-programma's te formuleren.

Ontwikkelaars van deze Wegwijzer pretenderen geen optimale volledigheid en staan open voor suggesties uit het werkveld.

De Wegwijzer zal frequent worden bijgewerkt en verspreid onder de gebruikers van de wegwijzer teneinde een ieder op de hoogte te houden van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de ontwikkelingen op het gebied van de bestrijding en de preventie van HIV/AIDS op de werkplek.