Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

(Zie checklist in BIJLAGE IV)

Een succesvol HIV/AIDS beleid en programma vergt samenwerking en vertrouwen tussen werkgevers en werknemers. Mogelijkheden om zich te verzekeren van een efficiente verwezenlijking van het bedrijfsbeleid inzake HIV/AIDS, afhankelijk van de organisatie kan voor de aanpak in Bijlage IV in zijn totaal of delen daarvan worden gekozen worden.

Een uitgebreid en adekwaat HIV/AIDS werkplek beleid zal zoveel mogelijk aandacht dienen te besteden aan onderstaande aandachtsgebieden:

  • Erkenning van HIV/AIDS als belangrijk aandachtspunt voor de organisatie
  • Voor de implementatie van een succesvol werkplek beleid is medewerking en commitment vereist van management en medewerkers
  • Een succesvol HIV/AIDS werkplek beleid werkt preventief aangaande stigmatisering en discriminatie.
  • Het beleid bevat maatregelen ter waarborging van confidentialiteit en privacy
  • Bevordering van de sociale dialoog, training, ontwikkeling en bewustwording
  • Maatregelen voor zorg, ondersteuning en behandeling van daarvoor in aanmerking komende medewerkers
  • Aandacht aan beleid rond screening en counseling van medewerkers